dealservice.rs - Remont i desulfatizacija trakcionih baterija za viljuškare
Deal service
O NAMA SERVIS I DELOVI REVITALIZACIJA BATERIJA

Radni vek svake baterije je ograničen, mi u našem servisu smo stavili poseban akcenat na remont starih baterija, koje rade znatno ispod optimalnog kapaciteta ili su postale neupotrebljive zbog teških sulfatnih naslaga. Oživljavamo baterije i dovodimo ih do optimalnog kapaciteta sa minimalnim troškovima. Ukoliko je neophodno vršimo zamenu ćelija, spojnica, konektora.

Najsavremenijom opremom vršimo revitalizaciju trakcionih baterja i to procesom desulfatizacije, tj. rastvaranjem sulfatne naslage i pretvaranjem iste u aktivni material, ostavljajući olovne ploče čiste i ponovo spremne za upotrebu sa maksimalno dobijenim kapacitetom.

Primenom našeg procesa desulfatizacije stvara se veliki broj ušteda, kako na samoj bateriji tako i na viljuškaru koji koristi revitalizovanu bateriju.

Uštede nakon revitalizacje:

  • značajno produžen rok trajanja baterije
  • smanjen utrošak destilovane vode
  • smanjenja količina električne energije potrebna za punjenje baterije
  • smanjen broj kvarova električnih delova i komponenti na viljuškaru

DEAL SERVICE je u službi ekologije i znatno doprinosi zaštiti životne sredine. Revitalizacijom baterija se smanjuje zagađenost životne sredine, smanjenjem hemijskog otpada i emisije štetnih gasova.

Pre sulfatizacije:

Posle sulfatizacije:

DEAL SERVICE

Šafarikova 103
21400 Bačka Palanka
Srbija

MB: 63543268
PIB: 108568671

Kontakt

Tel./Fax: +381 21 604.3980
Mob.: +381 64 570.2616;
+381 63 894.4882
Mejl: dealservice@yahoo.com

ponedeljak - petak: 09.00 - 18.00